Bullet Welcome to Nepal Embassy

 

A very warm welcome to the website of the Embassy of Nepal in Pakistan. The website intends to provide you easier and updated information about the Embassy and Nepal, covering political, economic, social and cultural aspects.

continue

 

Bullet Notice 13 April 2017

click here to download notice

 

Bullet Donate to the Earthquake victims

 

To donate for the victims of the devastating earthquake of Nepal please

click here

Bullet संविधानको विधेयकमा राय सुझाव पठाउनुहोस

 

प्रस्तावित नेपालको संविधानको विधेयक उपर स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रुपमा राय/सुझाव वा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि  नेपाली राजदूतावास, ईस्लामाबादको अनुरोध

थप जानकारीका लागि यहा क्लिक गर्नुहोसः