Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

 

 

 

Bullet Promulgation of the Constitution of Nepal

Press release

Bullet Welcome to Nepal Embassy

 

A very warm welcome to the website of the Embassy of Nepal in Pakistan. The website intends to provide you easier and updated information about the Embassy and Nepal, covering political, economic, social and cultural aspects.

continue

Bullet यन्त्रवाचक राहदानी(MRP) लिने सम्बन्धी नेपाली दूतावास ईस्लामाबादको

अत्यन्त जरुरी सूचना

 

 

Bullet दूतावासको ईमेल ठेगाना परिवर्तन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

(Notice:- Change of Embassy’s email address)

 

यस दुतावासको ईमेल ठेगाना islamabad@mofa.gov.np परिवर्तन भई eonislamabad@mofa.gov.np भएकोले यस दूतावाससँग ईमेल पत्राचार गर्दा निम्न ठेगानामा पठाउनका लागि सूचित गरिएको छ ।

(The previous email of the Embassy islamabad@mofa.gov.np has been changed. Henceforth, any correspondence to the Embassy should be sent to the following emails:-)

nepem@comsats.net.pk/eonislamabad@mofa.gov.np

 

Bullet Donate to the Earthquake victims

 

To donate for the victims of the devastating earthquake of Nepal

click here

Bullet संविधानको विधेयकमा राय सुझाव पठाउनुहोस

प्रस्तावित नेपालको संविधानको विधेयक उपर स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रुपमा राय/सुझाव वा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि  नेपाली राजदूतावास, ईस्लामाबादको अनुरोध

थप जानकारीका लागि यहा क्लिक गर्नुहोसः