यस दूतावास रहेको मुलुक पाकिस्तान र कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मुलुकहरु टर्की, इरान, किर्गीस्तान, तुर्कमेनिस्तान र ताजकिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले कन्सुलर सहयोगका लागि यस दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

1. पत्राचार गर्ने ठेगानाः Embassy of Nepal House No. 6, Gomal Road, Sector E/7, Islamabad, Pakistan.

2. इमेल ठेगानाः nepem@comsats.net.pk

3. फोन सम्पर्कः (००९२-५१) २६१०३१७-१९

4. फ्याक्सः (००९२-५१) २६१०३२०

5. Contract number (in the case of Emergency): +923355039906

सहजता र शिघ्र जवाफका लागि ईमेल पठाउन अनुरोध छ ।

कन्सुलर सेवाका लागि निर्धारित समय:

Monday to Thursday    09:00 Hrs    –    13:00 hrs

Friday                           09:00 Hrs    –    12:00 hrs